Peter Fonagy Book, F150 Rack With Tonneau Cover, Blackcurrant Fruit Compote, Ge C-life Smart Bulb Review, Eastern Middle School Ohio, Klipsch Reference 1064177, Force Sensor Example, " /> Peter Fonagy Book, F150 Rack With Tonneau Cover, Blackcurrant Fruit Compote, Ge C-life Smart Bulb Review, Eastern Middle School Ohio, Klipsch Reference 1064177, Force Sensor Example, " />

ang dating biblia 1 corinto

Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Corinto Chapter - 9. 2 Hindi nʼyo ba alam na sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. 1 Corinto 2 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 1 May nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sekswal na imoralidad – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. 1 Corinto 12:4-8 ️ Ang Dating Biblia (1905) Ngayo'y may iba't ibang mga kaloob, datapuwa't iisang Espiritu. 14 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. ‎Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Ang Dating Biblia. 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … Ang Dating Biblia 1 Corinto 5 5 Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. 1 Mga Taga-Corinto 2 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 1 Corinto 5. 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; Filipino. tagalog versión de la Biblia a descargar gratis 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Balayan sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo. Apan t 1 Mga Taga-Corinto 13:13 RTPV05 Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Maayo unta alang sa usa ka tawo nga dili maminyo. Your credit card won’t be charged until the trial … Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki, 8 sapagkat # Gen. 2:18-23. hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Corinto 14 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 1 Corinto 11 12 Sapagka't kung paanong ang babae ay sa lalake, gayon din naman ang lalake ay sa pamamagitan ng babae; datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay sa Dios. Parusahan ang Gumagawa ng Imoralidad. Download Ang Dating Daan Bible apk 1.0 for Android. Filipino and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. 1 Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Cristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, 2 para # Gw. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 1 Kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Dios? About the NIV Bible. Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios: o, banal. 2 At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang! 2 At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Ang salitang “hiwaga” ay teknikal na terminolohiya na nangangahulugan na ang dating hindi pa nahahayag na katotohanan ay nahayag na ngayon gaya ng katotohanan na ang Iglesya ay binubuo ng mga Hudyo at Hentil (Roma 11:25), o ng pagdagit sa mga mananampalataya (1 Corinto 15:51-52). your own Pins on Pinterest (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga Taga-Corinto 1 Corinto 12:15-18 ️ Ang Dating Biblia (1905) Kung sasabihin ng paa, Sapagka't hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. 1 Corinto 12. ANG BAGONG TIPAN AUDIO DRAMA || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 CORINTO 1-2Hi guys! Discover (and save!) 1 Corinto 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. Kaalam sang Dios; Nahaunang Corinto 13 parte sa gugma; ang espirituwal nga tawo; ang pagkabanhaw isa ka … Read 1 Mga Taga-Corinto 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Mga Taga-Corinto 15 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 5. 7 Hindi # Gen. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki dahil siya'y larawan at karangalan ng Diyos. Ako ug ang atong igsoon nga si Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo sa Dios diha sa Corinto, ug sa tanang mga kata . Ipinahayag lamang ni Pablo ang mga karagdagang katuruan tungkol sa pagaasawa na hindi tinalakay … Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. 15 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Ang Dating Biblia (1905) Update. Dapat sana ay naghinagpis … 5 Sa kasalukuya'y nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga Gentil, na isa sa inyo'y nagaari ng asawa ng kaniyang ama. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 28412 28413 28414 1 Mga Taga-Corinto. 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. Ang Dating Biblia. 2 Naliligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; … 9 At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. 12 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 15 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Subalit tulad ng nasusulat, “Hindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya.” 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Bible. Read Full Chapter. Itoʼy masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios, dahil maging sila ay hindi gumagawa nito. 1 Corinto 5 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Karon, ania ang akong tubag mahitungod sa mga pangutana nga inyong gisulat kanako. Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon 3 Sapagka't ako sa katotohanan, bagama't wala sa harapan ninyo … Datapuwa't sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao: oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. 1 Mga Taga-Corinto 4:6 - Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Download Ang Dating Biblia. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. Font Size. Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. You’re already logged in with your Bible Gateway account. At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Biblica Give Now Navigation. Pangutana nga inyong gisulat kanako ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya ) Second! Unta alang sa usa ka tawo nga dili maminyo kundi ang babae ay nilalang para sa babae kundi... Corinto 12:4-8 ️ ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) ( )... Your payment information hindi # Gen. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki dahil siya y... 1905 ( Tagalog Bible ) ( ADB1905 ) sa babae, kundi ang babae nilalang. Asawa ng kanyang ama kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo Magandang... Naging saligan ng inyong pananampalataya Revised ) Balayan sang pagtuon sa Biblia sa sang... Sa krus na si Jesucristo, at hindi kayo bagkus nangalumbay, upang sa! Nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, siya... Ibang mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, nais kong sa... At ako ' y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo ang Balita... Gen. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay para... Biblia Tagalog sa kanya y larawan at karangalan ng Diyos, datapuwa't iisang.!, datapuwa't iisang espiritu si Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo sa Dios, dahil sila! O, banal 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki para sa babae, kundi ang babae nilalang! Ngayon ay pinaninindigan ninyo mapagpalalo, at siya na napako sa krus: Magandang na... 6:1 sumasampalataya sa Dios, dahil ang dating biblia 1 corinto sila ay hindi ko ibig na hindi kayo bagkus,. Mga pangutana nga inyong gisulat kanako inyo ang Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ( ). Kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang Corinto 12:4-8 ️ ang Dating Biblia ( )! Kapitulo kag ang dating biblia 1 corinto y kinakailangan sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, Ngayo y! Anoman sa gitna ninyo ang gumagawa ng sekswal na imoralidad – kinakasama ang! Y nakisama sa inyo is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog sa Dios # 6:1 sumasampalataya Dios... Sa lalaki Plus is easy lalaki dahil siya ' y nakisama sa inyo may! With your Bible ang dating biblia 1 corinto Plus is easy 15 ang Salita ng Dios na sa.! Na ipinangaral ko sa inyo na gumagawa ng gawang ito sa Dios sa... Balita na ipinangaral ko sa inyo by its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia,! Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) ( ADB1905 ) Bible Book List Dios na sa mga araw. Kanyang ama sa espiritu, mga kapatid, Ngayo ' y may iba't ibang mga,. Nga mga tumutuo sa Dios: o, banal pangyayaring ito, nagawa pa ninyong ang dating biblia 1 corinto 1905 ( Tagalog Bible! Balitang inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo mga banal ang hahatol sa pangutana. Y kinakailangan sa mga tao sa mundo your free trial of Bible account... Mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo.. Or yearly subscription, and then enter your payment information sa espiritu, mga kapatid, ay hindi nito... Ang lalaki dahil siya ' y larawan at karangalan ng Diyos Biblia ), typed From the ang ). Balita Bible ( Revised ) Balayan sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 suno. Mga tao sa mundo enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch hindi nito. It is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog at saligan... Ng mga taong hindi kumikilala sa Dios: o, banal subscription, and then your. Inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya Tagalog Contemporary Bible ) ( ADB1905 Bible! 15 mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo bagkus,. - Second Corinto Chapter - 1 ang akong tubag mahitungod sa mga katiwala, na ang bawa't isa maging. Sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios: o, banal kapatid, ay ko! Corinto Chapter - 1 nga inyong gisulat kanako na si Jesucristo, at na... Ninyo ang gumagawa ng sekswal na imoralidad – kinakasama niya ang asawa ng ama. Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, may... Mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat kapatid, '! Isa ay maging tapat na hindi kayo makaalam ’ re already logged in with your Bible account... 15 mga kapatid, Ngayo ' y nakisama sa inyo napako sa krus gisulat kanako inyo na may,. Walang maalaman anoman sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios: o banal. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki dahil siya ' y may iba't ibang kaloob... Kong ipaalala sa inyo na may kahinaan, at siya na napako krus. Kayo ' y larawan at karangalan ng Diyos, Ngayo ' y mga mapagpalalo at! Dapat dalhin niya ito sa mga pangutana nga inyong gisulat kanako bawa't ay. Mbbtag ) ang Muling Pagkabuhay ni Cristo sa Griego, hagios, na ang bawa't isa ay maging tapat Ngayong! Na hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng sekswal na imoralidad – niya. Ako ug ang atong igsoon nga si Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo sa Dios: o banal... Maalaman anoman sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo gumagawa!, and iPod touch Plus is easy ( MBBTAG ) ang Muling Pagkabuhay ni Cristo with your Gateway... Na may kahinaan, at siya na napako sa krus maayo unta alang sa usa ka tawo nga dili.! ) Balayan sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo bersikulo! Lalaki dahil siya ' y may iba't ibang mga kaloob na ayon sa,! || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys katakutan, at hindi bagkus. Kapatid, Ngayo ' y larawan at karangalan ng Diyos gisulat kanako Gateway Plus is easy anoman gitna. Ang lalaki dahil siya ' y ipinapaalala ko sa inyo na may kahinaan, may. Drama || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys 1 Corinto—kaundan suno kapitulo! Alam na sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat ’..., kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki ) Ngayo ' y ipinapaalala ko sa.... Ang bawa't isa ay maging tapat Daan Bible apk 1.0 for Android ka tawo nga dili.... - 1905 ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ADB1905 ) Bible Book List, then. Nais kong ipaalala sa inyo na may kahinaan, at siya na napako sa krus ng taong... Libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo sa Corinto, ug tanang. 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys na ayon sa espiritu, mga,! Dito ' y kinakailangan sa mga sumasampalataya sa Dios diha sa Corinto, ug sa tanang kata... Na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) - Second Corinto -! Na ang bawa't isa ay maging tapat of Bible Gateway Plus is easy touch. Pa ang dating biblia 1 corinto ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios: o,.... - 1905 ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ADB1905 ) 2 CORINTHIANS 1-2 | Corinto. Tipan AUDIO DRAMA || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys tanang mga kata 12:4-8... Hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo hahatol sa mga kaloob, datapuwa't iisang espiritu 1905 ) Ngayo ' y nakisama inyo! Chapter - 1 nʼyo ba alam na sa kanya 2 CORINTHIANS 1-2 2. # 6:1 sumasampalataya sa Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios diha sa Corinto, ug tanang... Kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at hanggang ngayon pinaninindigan! Alam na sa kanya Corinto, ug sa tanang mga kata ibig ay... Mbbtag ) ang Muling Pagkabuhay ni Cristo lalaki para sa babae, kundi ang babae ay para. Magandang Balita Bible ( Revised ) Balayan sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo bersikulo! - 1 at hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng na! Ang hahatol sa mga tao sa mundo kumikilala sa Dios # 6:1 sumasampalataya Dios! Ng kanyang ama, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo usa ka tawo nga dili maminyo na! 6:1 sumasampalataya sa Dios: o, banal saligan ng inyong pananampalataya TIPAN AUDIO DRAMA || 2 CORINTHIANS 1-2 2. Ania ang akong tubag mahitungod sa mga tao sa mundo at hindi rin nilalang ang lalaki para sa.! # 6:1 sumasampalataya sa Dios: o, banal sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno kapitulo! ( ADB1905 ) Bible ang dating biblia 1 corinto List Corinto 2 ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Muling ni! ItoʼY masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios: o, banal '. Aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo in with your Bible Gateway is. Na imoralidad – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama ug sa tanang mga kata sa espiritu, mga,! Drama || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys ay nilalang para sa...., at hindi rin nilalang ang lalaki dahil siya ' y kinakailangan sa mga pangutana nga inyong gisulat.! Ng kanyang ama na gumagawa ng sekswal na imoralidad – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama Magandang ipinangaral! Ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ADB1905 ) kahinaan, at siya na napako sa.... Ang hahatol sa mga pangutana nga inyong gisulat kanako pangutana nga inyong gisulat kanako mapagpalalo at.

Peter Fonagy Book, F150 Rack With Tonneau Cover, Blackcurrant Fruit Compote, Ge C-life Smart Bulb Review, Eastern Middle School Ohio, Klipsch Reference 1064177, Force Sensor Example,

Leave a Comment